Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych – nerwicowych, depresyjnych, psychosomatycznych, seksualnych, związanych ze stresem, zaburzeń osobowości i wszelkich problemów natury psychicznej. Podstawą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest wiedza obejmująca koncepcje i metody leczenia opisane przez różne szkoły psychoanalityczne, a także nauka z zakresu psychiatrii. Integrowanie tej wiedzy daje terapeucie psychodynamicznemu dostęp do wielu różnych technik pracy z pacjentem, umożliwia jego szerokie rozumienie.

Charakterystyczne dla paradygmatu psychodynamicznego jest to, że zwraca uwagę na nieświadomy obszar funkcjonowania człowieka, często pomijany w innych szkołach psychoterapii. Szkoła psychodynamiczna uznaje fakt, że nie można zrozumieć zdrowia, dysfunkcji, choroby, człowieka bez refleksji na temat nieświadomych procesów psychicznych. Leczenie następuje w oparciu o dialog i wzajemną relację pacjenta i psychoterapeuty. Terapia skoncentrowana jest na emocjach, sposobach ich wyrażania, zaprzeczania, badaniu w jaki sposób pacjent unika pewnych doświadczeń i przeżyć (czyli na badaniu mechanizmów obronnych), na identyfikowaniu charakterystycznych dla danej osoby wzorców i motywów, omawianiu przeszłych i aktualnych doświadczeń relacji.

To do czego zmierzamy w psychoterapii zależy od konkretnej osoby. Poprzez psychoterapię pacjent ma uzyskać wgląd, a więc stać się bardziej świadomym siebie – swoich uczuć, myśli, motywów zachowań, dróg, które prowadzą go do określonych sądów o sobie, o innych, o rzeczywistości. Nauczyć się rozpoznawać i nazywać swoje emocje, radzić sobie z nimi. Poprzez relację z terapeutą, pacjent, może doświadczyć korektywnego doświadczenia emocjonalnego, zmienić swoje myślenie na bardziej adaptacyjne, nauczyć się nowych zachowań i umiejętności społecznych, a w efekcie budować bardziej satysfakcjonujące relacje. Psychoterapia prowadzi do złagodzenia lub ustąpienia objawów, wzmacniania umiejętności i talentów, poprawy samooceny, rozumienia siebie i innych w bardziej złożony sposób, większej gotowości do podejmowania życiowych wyzwań, podchodzenia do nich z większą elastycznością i swobodą

W badaniach potwierdzono, że pacjenci, którzy przebyli psychoterapię psychodynamiczną zachowują zyski z terapii. Terpia przynosi efekty również po jej zakończeniu.