Konsultacje psychologiczne – obejmują około dwa/trzy pierwsze spotkania. W czasie tych wizyt zajmujemy się głównie tym co skłoniło Cię do przyjścia, jakie masz w związku z tym potrzeby, oczekiwania?. Podczas konsultacji ustalimy czy będziesz korzystać z pomocy psychologicznej czy z psychoterapii. Powiem Ci o tym, jakie są zasady współpracy, na czym to polega.

Poradnictwo, pomoc psychologiczna, terapia psychologiczna - kilka spotkań skoncentrowanych wokół konkretnego problemu. Polegają na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, możliwości zmian. Przeznaczone są dla osób, które poza zgłaszanym problemem dobrze radzą sobie w pozostałych obszarach życiowych.
 
Psychoterapia jest przeznaczona dla osób, których problemy – emocjonalne, psychiczne, osobiste - mają bardziej utrwalony charakter, oraz rzutują na ich funkcjonowanie w codziennym życiu.
 
Psychoterapia uzależnień - skierowana do osób z problemem nałogowych zachowań - chemicznych, behawioralnych, oraz do partnerów osób uzależnionych.