Warunki wstępne psychoterapii

Psychoterapia indywidualna jest możliwa jeśli odbywa się w cyklu regularnych, cotygodniowych spotkań psychoterapeuty i pacjenta. Relację pomiędzy nimi reguluje wzajemna, słowna umowa, która zawiera zasady tzw.settingu terapeutycznego. Dotyczy to min. czasu i miejsca spotkań, częstotliwości sesji, odwoływania wizyt, formy zwracania się do siebie, zasad finansowania, etyki zawodowej, ujawniania przez pacjenta tego co może być przeszkodą w jego terapii, informowania o korzystaniu z pomocy innych specjalistów oraz leczeniu. Umowa pomiędzy pacjentem i psychoterapeutą jest obustronnym zobowiązaniem. Psychoterapia wymaga zaangażowania obu stron w proces leczenia.
Sesje terapii trwają 45minut, odbywają się w gabinecie psychoterapeuty, zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu. Czas trwania terapii jest ustalany indywidualnie, może zostać z góry określony lub nie – zależy to od indywidualnego przypadku.